Digitalstyring med Windigipet

1
5145

Denne guide har fokus på digitalstyring med Windigipet, der bruges til at styre modeltogbaner ved hjælp af digital software. Derudover gennemgår jeg tegning af banen samt oprettelse af lokomotiver og sporskifte med Windigipet.

Et moderne lokomotiv har i dag mange digitale funktioner. Ældre lokomotiver kan opgraderes til at køre digitalt både med og uden lyd. For rigtigt at få glæde af alle disse nye muligheder har jeg valgt at benytte en PC til at styre anlægget. Der findes mange forskellige programmer, der kan håndtere denne styring. Jeg har valgt at bruge digitalsystemet Windigipet.

Fordele ved digitalstyring med Windigipet:

  • Der findes kurser hos Togcenter – det hyggeligt og meget læreligt
  • Der findes ’Stamtisch’ hos togcenter – en gruppe ’nørder’ der mødes og udveksler erfaringer
  • Programmet er godt dokumenteret
  • Der kommer løbende opdateringer
  • Der findes et godt tysk og engelsk forum til digitalstyring med Windigipet

Windigipet er udviklet af tyskeren Peter Peterlin – nye udgaver kommer derfor først på tysk. Jeg valgte dog den ’store’ engelske udgave, da jeg vist desværre ikke altid var nærværende i tysktimerne. Programmet er utroligt omfattende og rigtigt godt lavet. Dokumentationen er efter tysk standard – meget udførlig og præcis.

Til at starte med downloadede jeg prøveversionen for at se om det var til at finde ud af. Det er det!

Herefter skal man tage stilling til om man skal have den lille eller store udgave – og om det skal være på tysk eller engelsk. Lille udgave: styrer op til 20 lokomotiver og 50 magnetartikler. Den koster ca. 600 kr. Stor udgave: ubegrænset – pris ca. 2200 kr.

Du kan downloade en introduktion (pdf) til digitalstyring med Windigipet 2015.

Digitalstyring med Windigipet baserer på, at de enkelte togstammer sender en tilbagemelding til systemet om hvor de befinder sig på modeltogbanen på et givet tidspunkt. Ud fra disse oplysninger afvikles programmet. Det er derfor vigtigt at tilbagemeldingerne fungerer korrekt og stabilt.

Digitalstyring med Windigipet

Der findes mange forskellige typer af tilbagemeldinger. Jeg benytter en Märklin Central Station 2 og anlægget er bygget med C-skinner. Jeg har derfor valgt at bruge helt traditionelle S88 tilbagemeldinger, da det er en velafprøvet metode, der samtidigt ikke koster en formue.

Jeg har 64 tilbagemeldinger på min bane – fordelt på 4 stk. S88 tilbagemeldingsbokse som vist nedenfor.

S88 tilbagemeldingsbokse

Tilbagemeldingsboksene er forbundet til de enkelte ’blokke’ – dvs. skinnesektioner med en enkelt ledning. Boksene er indbyrdes forbundet og herefter forbundet til Centralstationen, der så igen er forbundet til Windigipet. Alt dette bevirker så, at man i Windigipet kan konkludere om en ’blok’ er besat eller ej – dvs. den registrerer i hvilke af de 64 blokke der findes en togstamme.

I  ’feedback monitoren’ kan man se hvilke blokke der er besat.

Blok registrering med Windigipet

Ved digitalstyring med windigipet optegnes banen – og alle tilbagemeldinger og magnetartikler defineres.

Digitalstyring med windigipet modeltogbane

Herefter skal man efter min mening gøre 3 ting: TEST – TEST og atter TEST om alle tilbagemeldinger fungerer korrekt. 99 % af de fejl jeg har haft kommer fra tilbagemeldinger, der ikke fungerer korrekt.

Lokomotiver og vogne samt kombinationer af disse oprettes og defineres i lokomotivdatabasen.

Lokomotivdatabase i Windigipet

Lokomotiverne ’kalibreres’ til den korrekte skalatro hastighed. Man definerer en prøvestrækning og indtaster længderne af de blokke, der indgår i denne. Når toget så kører måles tiden og deles med den indtastede længde af blokken – dette giver hastigheden, der så kan omregnes til 1:1 hastighed. Det betyder altså at når man så efterfølgende sætter et lokomotiv til at køre eksempelvis 50 km/t – ja så kører det ikke 20 eller 90 – men faktisk 50 km/t.

Beregning af hastighed med Windigipet

Kombinationer af lokomotiv og vogne oprettes således at vi har den korrekte længde af en togstamme. Dette benyttes i forbindelse med beregning af hvor et lokomotiv skal stoppe ved en perron. Perronernes geometri indtastes også og således kan systemet ud fra lokomotivets hastighed beregne nedbremsningslængden således at toget stopper midt for perronen, eller ved start eller slut af denne.

Togstamme i Windigipet

Ruter og ture oprettes med alle deres karakteristika og endelig oprettes automatikken med alle dens ønskede betingelser mm.

Oprettelse af ruter i windigipet

For rigtigt at skabe liv på banen oprettes profiler for kombinationer af ruter og lokomotiver. Dette giver mulighed for igangsætte hændelser på banen afhængig af et bestemt lokomotivs placering et givet sted. Eks. kan der spilles en bestemt lydfil der annoncerer afgang af IC tog nr. 34 fra Perron 3.

Windigipet lydfiler

Til styring af eksempelvis bom-anlæg benytter jeg ’dispatcheren’ – man kan her opstille betingelser for, at en given hændelse indtræffer. Hvis eksempelvis blokke før og efter bomanlægget er besat – så ringer klokken – og bommene lukker med en lille forsinkelse. Omvendt – hvis betingelsen ikke er opfyldt – så åbner bommene. Dispatcheren fungerer som et baggrundsprogram, der konstant overvåger alle hændelser på systemet.

Jeg håber at denne guide har været nyttig og kan hjælpe dig i gang med de mange muligheder der findes ved digitalstyring med Windigipet.

[ratings]

Hej, jeg hedder Jens og jeg har de sidste 7 år arbejdet med planlægning og opbygning af en Märklin digitalstyret modelbane. De erfaringer jeg har gjort i den forbindelse har jeg forsøgt at fastholde i disse små guides således at andre forhåbentlig kan blive inspireret og få lyst til at kaste sig over denne dejlige hobby.

1 KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

Indtast din kommentar
Please enter your name here